Hva forventes av et navn?

Et navn bygges gjerne opp rundt et sett emosjonelle verdier; kjerneverdiene du har valgt for selskapet, produktet eller konseptet. Navnet skal være unikt og spennende i forhold til konkurrentens, og gjøre det mulig å bygge et nytt og slagkraftig navn eller varemerke ved hjelp av strategisk markedskommunikasjon.

Vil du vite mer?

1

Lett å oppfatte

Navnet bør ligge godt i munnen rent fonetisk. Dermed blir det også lettere å oppfatte.

2

Lett å huske

Blir navnet for komplisert å lese og oppfatte, blir det også vondt å huske.

3

Ha karakter

Navnet bør inneha et særpreg og skille seg ut i forhold til konkurrentenes.

4

Fonetisk lett å uttale på de relevante språk

Navnet må lyde godt på det språket det skal brukes. Tjekkisk ordoppbygging fungerer for eksempel dårlig i det norske marked.

5

Navnet må ha emosjonelle og rasjonelle egenskaper

Kjerneverdiene er varemerkets emosjonelle egenskaper og personlighetstrekk som best beskriver varemerket, og som bedriften eller produktet skal assosieres med. De rasjonelle verdiene beskriver merkets fornuftsmessige innhold.

6

Fungere internasjonalt

Dersom navnet også skal markedsføres utenfor Norges grenser, er det viktig at det også kan uttales på andre språk. Blir navnet for ”sært” kan det være vanskelig for internasjonale kontakter å huske og oppfatte navnet.

7

Fungere godt visuelt

Navnet skal ikke bare høres godt ut, men også se godt ut. Sprikende bokstaver kan virke uryddig, like høye bokstaver som o-er og e-er fungerer godt sammen. Her kan det være trygt å få en designers uttalelse.

8

Fungere som varemerke

Med dette mener vi at navnet må inneha det særpreg som skal til for å oppfylle varemerkelovens krav til registrering som ordmerke. Dette igjen betyr at navnet ikke må være direkte beskrivende for produktet eller selskapet, ei heller kvalitetsangivende.

9

Navnet må ha karakter, og skille seg ut fra konkurrentenes

Et navn bør ha særpreg, og vekke forbrukerens oppmerksomhet, - og ikke bare være et navn som ligner på alle andres.