Priser

Prisene nedenfor gjelder navnutvikling i Norge og Norden, samt internasjonale markeder. Prisene inkluderer forarbeid, grundig navnbrief, utvikling og presentasjon av 8-10 navnforslag, preliminær test og kontroll av identiske varemerker.

Vi har i tillegg utarbeidet ulike produktmoduler som dekker navnutvikling og varemerkejuridisk veiledning i form av Hjelp til Selvhjelp, Strategisk Navnutvikling og Fra idé til Varemerke. Se nedenfor.

Send en forespørsel

Utvikling av navn for Norge, Skandinavia og internasjonale markeder:

Prisliste

 • Norge

  Kr. 75.000 eks. mva.

  Utvikling av navnforslag som skal kunne fungere kun i Norge. Kontroll i varemerke-, firma- og navnregistret, domeneregistret, googlekontroll og kontroll for navnets registrerbarhet som sådan av vår varemerkeadvokat (juridisk, ifølge varemerkeloven). Språkkontroll norsk/engelsk. Ønskes ytterligere språk kontrollert gjøres dette på eget budsjett. Shortlist med fra 8-10 navn, kjøp av ett navn. Normal leveringstid: 3 uker.

 • Skandinavia (Norge, Sverige, Danmark)

  Kr. 95.000 eks. mva.

  Utvikling av navnforslag som skal kunne fungere i Norge, Sverige og Danmark. Kontroll i varemerke-, firma- og navnregistrene, domeneregistrene, googlekontroll og kontroll for navnets registrerbarhet som sådan av vår varemerkeadvokat (juridisk, ifølge varemerkeloven). Språkkontroll norsk/engelsk. Ønskes ytterligere språk kontrollert gjøres dette på eget budsjett. Shortlist med fra 8-10 navn, kjøp av ett navn. Normal leveringstid: 3-5 uker.

 • Internasjonalt

  Fra kr. 125.000 eks mva.

  Fra kr. 125.000 eks mva. Utvikling av navnforslag som skal kunne fungere internasjonalt. Kontroll i varemerkeregistrene i aktuelle varemerkeklasser, domeneregistrene, googlekontroll og kontroll for navnets registrerbarhet som sådan av vår varemerkeadvokat (juridisk, ifølge varemerkeloven). Språkkontroll norsk/engelsk. Ønskes ytterligere språk kontrollert gjøres dette på eget budsjett. Shortlist med fra 8-10 navn, kjøp av ett navn. Normal leveringstid: 6-7 uker avhengig av omfang. Pris avhengig av omfang/antall markeder.

NB! Vi gir spesialtilbud til organisasjoner og små, nystartede bedrifter!

Produktmoduler

NameAbrand har satt sammen tre produktmoduler for å tilfredsstille ulike behov til fast pris:

I navnmodus

Det kan være en god og oppbyggende intern øvelse å utvikle et fremtidig navn på bedrift, produkt eller konsept sammen. Men fordi navnet er det merkeelementet som flest ganger forteller markedet om hvem du er og hva du gjør, er det en del viktige forutsetninger som må på plass før navnet kan utvikles. For å komme i god navnmodus gjennomgår NameAbrand hele prosessen på forhånd, med tilstrekkelig veiledning for hvordan du selv går frem. Gjennom en halvdags workshop med ledelse og ansatte bidrar NameAbrand til større forståelse for hvilke elementer som er viktige i en navnutviklingsprosess, hjelp til å komme i gang på egen hånd og generell veiledning i forbindelse med fremtidig registrering av navnet som varemerke og andre aktuelle registreringer.

Prisen inkluderer:

 • Innledende møter med kunden

 • Forberedelser til workshop

 • Halvdags workshop med gjennomgang av grunnleggende prinsipper for en prosess som skal lede frem til utvikling navnforslag og valg av navn

 • Veiledning i forbindelse med varemerkejuridiske problemstillinger og registreringer

Kr. 30.000

Strategisk navnutvikling

Utvikling av navn på bedrifter, produkter og konsepter handler i stor grad om å bevege seg i en varemerkejuridisk verden, og vite hvilke navn som fungerer godt som fremtidige merkevarer, og som lar seg registrere, også i domeneregistre. NameAbrand AS baserer utviklingen av strategiske navn på en grundig navnbrief som inneholder opplysninger om objektet, marked og fremtidige mål. På bakgrunn av navnbriefen får kunden presentert mellom 8 og 10 navnforslag som alle er forhåndstestet, vurdert av varemerkejurist og kontrollert for identiske navn i aktuelle varemerkeklasser. Prosessen tar fra 3-5 uker, avhengig av antall markeder og varemerkeklaser. Forslagene presenteres i eget møte med kunden.

Prisen inkluderer:

 • Forberedende møter med kunden

 • Utvikling av navnbrief for formålet

 • Kreativt gruppearbeid i fokusgrupper med ulike sammensetninger

 • Datastyrt idearbeid

 • Søk i ulike databaser

 • Sortering og vurdering av navnforslag

 • Preliminær test av forslagene

 • Kontroll av identiske varemerker i relevante klasser/land

 • Domenesjekk

 • Søk i andre, relevante registre

 • Presentasjon av navnforslagene for kunden

 • Generell veiledning i forbindelse med mulig fremtidig varemerkeregistrering

NB! Pris avhengig av omfang antall markeder.

Fra kr. 75.000

Fra idé til varemerke

Målsetningen er å gjennomføre en komplett navnutviklingsprosess sammen med kunden. Prosessen tar sikte på å komme frem til et godt, strategisk navn på bedrift, produkt eller konsept som kan egne seg som fremtidig merkenavn. I tillegg leverer NameAbrand fra 8-10 egne navn. Prosessen tjener flere hensikter; større forståelse for betydningen av strategisk navnutvikling, teambygging, sterkere eierskap til det endelige navnet og bedre forståelse for varemerkejuridiske problemstillinger og muligheter. Navnet skal bidra til større fremtidig verdiøkning for bedriften. Evalueringen av navnforslagene skjer i plenum. 

 

Navnutviklingsprosessen inkluderer to halvdags workshops med ledelse/ansatte, en innledende og en midtveis i prosessen. I enden av navnutviklingsprosessen velger arbeidsgruppen inntil tre navnforslag som kontrolleres mot identiske og forvekselsbare navn i aktuelle varemerkeklasser og markeder. Navnforslagene gjennomgår en formell navntest i ett markedet, før det endelige navnet velges. Om ønskelig får kunden hjelp til søknad om varemerkeregistrering av navnet.

Inkludert i tilbudet:

 • Innledende møte med kunden

 • Forberedelse til innledende workshop

 • Utvikling av grundig navnbrief i samarbeid med kunden

 • Oppfølging og parallell utvikling av mellom 812 navnforslag fra NameAbrand

 • Halv dags workshop med kunden med gjennomgang av navnutviklingsprosess og forberedelser til egenutvikling av navnforslag. Grundig orientering om varemerkejuridiske problemstillinger og prosedyre ved søknad om registrering

 • Halv dags workshop med kunden midtveis i navnutviklingsprosessen med gjennomgang og evaluering av prosessen og egne og eksterne navnforslag

 • Kontroll av identiske varemerker i relevante klasser for utvalgte navnforslag

 • Generell juridisk vurdering av navnforslagenes registrerbarhet

 • Endelig navnpresentasjon for navn utviklet av NameAbrand

 • Valg av mellom to og fire navnforslag som går videre til juridisk likhetskontroll i varemerkeklasser i aktuelle markeder

 • Presentasjon og vurdering av resultatet av likhetskontrollen

 • Formell navntest av inntil to navnforslag

 • Presentasjon og vurdering av resultatet av navntesten

 • Valg av endelig navn

 • Assistanse til gjennomføring av varemerkesøknad

NB! Utgifter til søknad om varemerkeregistrering er ikke inkludert.

Pris på forespørsel

Andre tjenester:

Prisliste

 • Strategisk design: navn, logo, ikon

  Fast pris etter avtale

 • Undertekster

  Kr. 1800 per time, eller fast pris etter avtale

Tilleggstjenester:

 • Registrering av domener

 • Identitetskontroll av egne navnforslag

 • Likhetskontroll av navn

 • Språkkontroll

 • Utarbeidelse og innlevering av søknad om registrering av navn Norge

 • Utarbeidelse og innlevering av søknad om registrering av navn internasjonalt (nasjonale søknader)

 • EU-søknad - registrering av navn i samtlige EU-land

 • Søknad om internasjonal registrering (i samtlige land)

 • Registreringskostnader

 • Varemerkejuridiske tjenester

 • Kontroll av egne navnforslag

Rettigheter ubenyttede navn:

Kunden får ingen automatisk rett til presenterte navn som ikke benyttes. Kunden forplikter seg til ikke, verken nå eller senere, å ta i bruk foreslåtte navn gjennom registrering eller på annen måte.