YABADU!

September 2020

YABADU er navnet på en online plattform fra HAV Funksjonsassistanse. Denne skal formidle arbeidskraft i form av ufaglærte arbeidstakere til arbeidsgiver i helse- og omsorgssektoren i første omgang. ​
YABADU avspeiler positivitet, og den glede både arbeidsgiver og –taker opplever gjennom bruk av denne effektive, tilgjengelige og ikke minst enkle nettbaserte plattformen.

www.yabadu.no

0
Feed

Skriv en kommentar