Vianode


Elkem etablerer selskapet Vianode, som skal se på vekstmuligheter innen avanserte batterimaterialer.
Selskapet har ambisjoner om å bygge opp Vianode som et ledende selskap innen produksjon av anodematerialer av syntetisk grafitt.
Navnet er utviklet av NameAbrand i samarbeid med Høst Group.

0
Feed

Skriv en kommentar