Tre navn for Fintech Innovation

Vi har utviklet TRE navn til Fintech Innovation over en tid;


MONIFAIR, NEONOMICS og ETERNIC.


Mai 2018
MONIFAIR er en ny type bank som tilbyr kundene gratis internasjonale pengeoverførsler, rimelig kreditt og fullstendig oversikt og kontroll over egen økonomi. Money + Fair er nettopp det banken ønsker å fremstå som, - en ærlig og tillitskapende bank som gir deg nye og gode fordeler.
https://www.fintechinnovation.no/

Desember 2018
NEONOMICS: Din "Open Banking Navigator". En ny bevegelse av betalinger og data ved å koble tusenvis av banker gjennom et API.
Neonomics er et navn som forteller det meste om innovasjon og engasjement. NEO er latin og betyr NY, og endelsen NOMICS viser til ECONOMICS og til sammen utgjør dette et positiv ladet ord som betyr NY ØKONOMI eller NEW ECONOMY.
www.neonomics.io

November 2018
ETERNIC: Den globale økonomien går raskt fremover. Er det globale betalingssystemet ditt klart? Møt etterspørselen etter sanntids betaling over landegrensene og oppgjør med Eternic. Den flytende løsningen for globale betalinger og oppgjør.
Eternic er et spennende, kort navn som lover mye. Navnet viser til evighet, - og varige verdier som er viktige i denne sammenhengen; et forbedret oppgjørssystem for banker. Disse verdiene viser også stabilitet og hastighet, og naturlig nok også økonomisk rettferdighet og sikkerhet. Eternic er lett å forstå, uttale og huske på de fleste språk.
www.eternic.io

0 0
Feed