REDGO

Falck Redning har skiftet navn til RedGo, og vi er kjempestolte over å stå bak utviklingen av navnet, i samarbeid med Neue Design Studio.
Forsikringsselskapet Gjensidige overtok tidligere i år Falck Redning fra det danske Falck-konsernet. Som en følge av dette, ble det juridiske navnet på selskapet endret til RedGo, fra og med 1. mai 2022.
Valget av nytt navn kom etter en grundig prosess. Selskapet har særlig lagt vekt på at navnet skal være lett å benytte i alle land der man har virksomhet, i Norden og Baltikum, og at det skal harmonere med profilen som er innarbeidet gjennom mange år. Redgo signaliserer høyeste prioritering gjennom forstavelsen "red", og effektiv og kompatibel hjelp gjennom endelsen "go".

0
Feed

Skriv en kommentar